Säätiön etuihin oikeutetut

Säätiön etuihin oikeutetut

1. Säädekirja

Rautuki-Säätiön säännöt 28.2.2023 alkaen:

2 §

Säätiön tarkoituksena on VR-Yhtymä Oyj -konserniin kuuluvien suomalaisten yhtiöiden palveluksessa olevien henkilöiden, näiden yhtiöiden tai Valtionrautateiden palveluksesta eläkkeelle siirtyneiden henkilöiden ja heidän perheenjäsentensä kehollisen kunnon ja hyvinvoinnin edistäminen tukemalla heihin kohdistuvaa urheilu-, retkeily-, liikunta-, kuntoutus-, lomanvietto- ja kulttuuritoimintaa. Säätiön tarkoituksena on lisäksi VR-Yhtymä Oyj -konserniin palveluksessa olevien työkyvyn edistäminen tukemalla heidän ammatillista kuntoutustaan.

2. Säätiön etuun oikeutettujen toteaminen

  • Henkilökunnan oikeus käyttää Rautuki-Säätiön lomakohteita on aina todistettava VR:n henkilökuntakortilla.
  • Eläkeläisten oikeus käyttää Rautuki-Säätiön lomakohteita on aina todistettava VR:n eläkeläiskortilla.

3. Säätiön etujen piiriin kuluminen erityistilanteissa

Kaikki ennen yrityskauppaa, liikkeenluovutusta, sääntömuutosta tai irtisanomista tehdyt lomapaikkavaraukset pysyvät voimassa tuetulla hinnalla. Peruutuksen voi tehdä peruutusehtojen mukaisesti.

3.1            Sääntömuutokset

Finrailin henkilökunta ei kuulu säätiön toimintapiiriin 1.4.2016 tehdyn sääntömuutoksen jälkeen.

3.2         Irtisanominen tuotannollisista tai taloudellisista syistä

Henkilön oikeus Rautuki-Säätiön etuihin päättyy työsuhteen päättymispäivään.

3.3         Työttömyysputken kautta eläköityneet

Työttömyysputken kautta eläkkeelle siirtyvät voivat säilyttää oikeuden kuntolomakohteiden käyttöön samoin periaattein kuin he voivat säilyttää edun eläkeläiskorttiin VR:llä. Työttömyysaikana oikeutta kuntolomakohteiden käyttöön ei ole, koska työttömänä ollessaan ei kuulu Säätiön toimintapiiriin (eikä ole henkilökuntakorttia).

3.4            Irtisanoutuminen

Henkilön irtisanoutuessa VR-Yhtymä Oyj -konserniin kuuluvan yhtiön palveluksesta, oikeus Rautuki-Säätiön tukiin päättyy työsuhteen päättymispäivään.

3.5            Yrityskauppa tai liikkeenluovutus

Mikäli VR-Yhtymä Oy-konserni luopuu yrityskaupan tai liikkeenluovutuksen kautta toiminnoistaan, tällöin näissä toiminnoissa työskentelevien osalta oikeus Säätiön etuihin päättyy kauppapäivään.