Rautuki-Säätiö

Rautuki-Säätiö on vuonna 1953 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tarkoituksena on VR-Yhtymä Oy -konserniin kuuluvien suomalaisten yhtiöiden palveluksessa olevien henkilöiden ja eläkkeelle siirtyneiden henkilöiden kehollisen kunnon ja hyvinvoinnin edistäminen tukemalla heihin kohdistuvaa urheilu-, retkeily-, liikunta-, kuntoutus-, lomanvietto- ja kulttuuritoimintaa.

Säätiön rahoittaa toimintansa sijoitustoimintansa tuotoilla. Säätiön varallisuus on noin 23M€

Säätiön tukimuotoja ovat:

  1. Liikunnan, kulttuurin ja hieronnan tuki, joka toteutetaan ePassi palvelun avulla.
  2. Säätiö tarjoaa henkilöstön käyttöön lukuisia lomahuoneistoa omakustannushintaan

Rautuki-Säätiön perusti Suomen Rautatieläisten Liitto r.y. Peruspääomaksi Rautatieläisten Liitto luovutti miljoona markkaa silloista rahaa. Vuonna 1957 Suomen Veturimiesten Liitto r.y. teki samansuuruisen lahjoituksen. Rautatieläisten liikuntatoiminnan elvyttämiseksi oli 1940-luvun lopulla perustettu VR Urheilu -niminen rekisteröimätön yhteisö. Tavoitteena oli luoda rautatieläisille myös kehollista kuntoa kohottavia lomanviettomahdollisuuksia. Tätä kokonaisuutta organisoitaessa perustettiin säätiö pääasiassa varojen hankkimiseksi ja toiminnan tukemiseksi taloudellisesti. Säätiön omaisuus alkoi karttua mm. maahankinnoilla Vuokatista ja Pyhätunturilta, jonne nousivat 1950-luvulla ensimmäiset lomakeskusrakennukset.